Privacybeleid

Conform de Europese Privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming ofwel AVG die op 25 mei 2018 in werking is getreden, informeert Gebaplast je in deze privacyverklaring over:

  • welke persoonsgegevens Gebaplast verzamelt en met welk doel;
  • hoe Gebaplast persoonsgegevens bewaart en beveiligt
  • hoe lang Gebaplast persoonsgegevens bewaart;
  • met wie Gebaplast persoonsgegevens deelt;

 

Welke persoonsgegevens Gebaplast verzamelt en met welk doel

Gebaplast verzamelt gegevens om contact met jou op te kunnen nemen. Op de website worden hiervoor de volgende gegevens uitgevraagd:

  • Naam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Eventuele extra  verstrekte gegevens met betrekking tot de hulpvraag

 

Hoe Gebaplast persoonsgegevens bewaart en beveiligt

Gebaplast neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@gebaplast.nl.

 

Hoe lang Gebaplast persoonsgegevens bewaart

Gebaplast bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. 

 

Met wie Gebaplast persoonsgegevens deelt

Gebaplast verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derden door en verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden, als dit noodzakelijk is om aan één of meer wettelijke verplichtingen te voldoen of om op correcte wijze uitvoering te geven aan de werkzaamheden die zij voor jou verricht.

 

Hoe je jouw gegevens kan inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Gebaplast  en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@gebaplast.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou persoonlijk wordt gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te zenden.

Let op: maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart ter bescherming van jouw privacy. Gebaplast reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen, op jouw verzoek. 

Hoe kunnen we je helpen?

Laat hier je gegevens achter dan nemen we spoedig contact met je op.